Ochrana životního prostředí

Společnost Saint-Gobain Glass (SGG) zavedla přísný program na ochranu životního prostředí, aby mohla analyzovat a následně snížit dopad vlastních aktivit na životní prostředí. Společnost SGG je prvním výrobcem skla na světě, který v souladu s mezinárodními směrnicemi a předpisy provádí kompletní analýzu životního cyklu svých výrobků.

Tato metoda umožňuje společnosti SGG vyhodnotit účinky vlastních výrobků na životní prostředí v každé fázi jejich životního cyklu a vyvodit z toho správná opatření:

VYHODNOCENÍ zatěžování životního prostředí výrobou skla

OPTIMALIZACE výrobků na základě snížení spotřeby energie, vody a surovin, snížení emisí
CO2, zlepšení recyklace odpadu ...

EKOLOGICKÁ INOVACE INOVACE

Nové VYHODNOCENÍ ...

Životní cyklus skla